Eragon - 37. kapitola - VYCHÁDZA SLNKO

28. srpna 2007 v 14:22 | katuska |  Povídka od Katušky - Eragon
Vychádza slnko
Arya zoskočila zo Zafiry a bežala k Murtagovi, ktorý ležal na zemi vedľa Tŕňa. Murtag až teraz pochopil čo sa vlastne stalo, že Tŕň sa obetoval za Zafiru a teraz je namiesto nej smrteľne ranený on. Pomaly sa postavil za Aryinej pomoci a kľakol si k svojmu drakovi, pri ktorom už bola Zafira.
Tŕň ťažko dýchal, vytiahol mu kopiju a odhodil ju preč.
,,To mi nesmieš urobiť. Ty nesmieš zomrieť! Ty nie! Prečo?" -povedal drakovi.
,,Bola to moja povinnosť Murtag. Musel som." -odpovedal drak. Kvapky dažďu dopadali na Murtagovu tvár a zakryli jeho slzy. Arya sa len smutno prizerala jeho utrpeniu, priamo pred očami mu jeho drak umieral a on mu nedokázal pomôcť.
,,Blagden nehovoril o Eragonovi, ale o Tŕňovi." -povedala Arya Zafire.
Na plošinu pristál zelený drak, Galbatorix z neho zoskočil a blížil sa k Tŕňovi, Arya mu v tom chcela zabrániť, ale Galbatorix ju spútal rovnako ako aj Zafiru. A ďalej kráčal k plačúcemu Murtagovi.
,,Ale ale, teraz vidíš ako dopadnú tí, čo ma zradia!" -povedal posmešne kráľ. Zrazu sa však zastavil, Murtag stále kľačal vedľa svojho umierajúceho draka, zdvihol svoj pohľad keď prestal počuť kroky. Galbatorix sa nepozeral na neho, ale niekde nad seba. Murtag sa pozrel tým smerom.
***
Dážď ustal, obloha sa začala rozjasňovať, v slnečných lúčoch sa niečo blyšťalo a približovalo sa to.
,,Bum!" -zaznelo.
,,Bum!" -druhý krát. S posledným Bum sa na oblohe objavil drak v zlatom brnení, sedel na ňom jazdec. Aj on mal na sebe brnenie z čistého zlata, ale tvár mu zakrývala prilba, takisto zo zlata.. Bitka pod ním ustala, vojaci prestali bojovať, len sa pozerali hore na oblohu.
,,Kto je to?" -opýtala sa Nasuada, ktorá bojovala po boku Islanzadí.
,,Ja neviem." -znela jej odpoveď. Všetci upierali svoje oči na obrovského draka, ktorý pristával na plošine, kde boli traja draci s jazdcami. Všetci vojaci sa začali presúvať na plošinu kde pristál ten jazdec. Už nikto s nikým nebojoval, všetci sa presúvali tam, vrátane Galbatorixových vojakov, ktorý pochopili, že zrejme nastal čas, keď ich kráľ padne.
***
Drak pristál vedľa spútanej Zafiry, jazdec z neho zoskočil a pomalým krokom vykročil ku Galbatorixovi. Dotkol sa spútanej dračice, v tom okamihu Galbatorixovo kúzlo čo väznilo ju aj Aryu povolilo, Galbatorix nedokázal zabrániť jazdcovi aby ich oslobodil. Jeho kúzlo bolo príliš silné na to aby ich Galbatorix dokázal udržať ďalej spútané. Nechápal ako to ten jazdec urobil, nikto nemá takú silu aby mu dokázal vzdorovať. Jazdec v zlatom brnení sa zadíval na Murtaga očami plnými súcitu, vykročil k nemu, ale pred tým sa pozrel do očí kráľa a uväznil jeho aj zeleného draka neviditeľnými putami.
,,Za toto mi zaplatíš jazdec!" -rozkričal sa, ale nič nezmohol, jazdec jeho odpor okamžite potlačil.
,,Jediný kto dnes bude platiť, si ty Galbatorix!" -povedal jazdec a pozrel sa do očí kráľa, nehybne ležiaceho na zemi. Zložil si zlatú prilbu.
,,Eragon?" -ozvala sa elfka, stojaca vedľa modrej dračice.
,,Prišiel si neskoro braček." -prerušil ticho Murtag a hladil Tŕňa po nose.
,,Nie Murtag. Tŕň má ešte nádej, ale teraz ustúp, musím ho na chvíľu uspať. Inak by to do vtedy neprežil." -povedal a pokynul mu aby sa postavil.
,,Awalani!(zaspi)" -povedal a červený drak znehybnel.
,,Teraz prišiel rad na teba." -povedal Eragon a uvoľnil kúzlo, ktorým bol Galbatorix spútaný. Kráľ sa postavil a povedal: ,,Na túto chvíľu som dlho čakal, od vtedy čo si mi spolu s ním utiekol túžim len po pomste." -odpovedal mu kráľ a ukázal na čierneho draka.
,,Ja taktiež túžim po pomste za smrť môjho jazdca." -ozval sa v jeho mysli Šruikan a hrozivo sklapol čeľuste.
,,Aj na teba príde rad ty zradca." -odpovedal mu Galbatorix a vrhol na čierneho draka pohľad plný nenávisti. Eragon vykročil k nemu a vytasil svoj meč.
,,Dávam ti na výber, buď ťa teraz zabijem, alebo sa vzdáš." -povedal Eragon.
,,Nikdy!" -znela odpoveď a kráľ sa na neho vrhol. Začal sa zdĺhaví súboj. Keď sa ich meče zrazili, odletovali z nich spŕšky modro čiernych iskier. Arya so Zafirou stáli pri Šruikanovi a sledovali neľútostný súboj jazdcov. Okolo nich sa začal pomaly vytvárať kruh, obklopili ich stovky vojakov, ktorí prestali bojovať, pretože videli, čo sa tu deje a pochopili, že už je koniec. Nastal koniec vlády Galbatorixa.
Eragon mal vynikajúcu techniku a rýchlosť elfa, ale Galbatorix nebol len taký ľahký súper, na zdokonaľovanie šermu mal stovky rokov, za ktoré sa jeho technika natoľko zlepšila, že sa vyrovnal aj tomu najlepšiemu elfovi. Zelený drak stál oproti nim a prizeral sa súboju. Jedným okom vrhal škaredé pohľady na Šruikana. Eragon Galbatorixa zasypával sériami zložitých úderov, ktoré už kráľovi začínali spôsobovať problémy a utŕžil od neho škaredú ranu na ľavom pleci. Galbatorix sa uchýlil k podlosti a kopol Eragona do holeni, vďaka čomu sa mu podarilo Eragona vyviesť na okamih z miery a zakričal:
,,Thrysta vindr!" A vrhol na neho kúzlo, ktoré by ho bolo odhodilo, keby sa Eragon nespamätal a neuskočil stranou. Ale to už Galbatorixa zasiahlo kúzlo, čo na naho vypustil Eragon a to ho odhodilo, kráľ dopadol na zem, ale rýchlo sa spamätal a znovu sa rútil so zdvihnutým čiernym mečom na Eragona.
,,Čestný boj ti asi nič nehovorí!" -povedal mu Eragon, keď sa ich meče zrazili a boli blízko seba. Galbatorix mu túto poznámku opätoval ďalším kopancom. Ale teraz to už Eragon čakal a vyhol sa jeho nohe. Znova sa medzi nimi odohrával tanec za zvuku rynčiacej ocele.
,,Brisingr!" -zakričal Galbatorix a na Eragona vyslal prúd ohňa. To čo potom nasledovalo, bolo až neskutočné. Oheň prešiel ako keby cez Eragona a nič mu neurobil.
,,Na mňa oheň nemá židnu moc." -povedal mu na to Eragon a prevrátil dlaň k nebu, začal mu na nej horieť biely plameň, takisto sa v jeho očiach rozhoreli plamienky.
,,V mojich žilách koluje krv prvého dračieho jazdca, vládnem najsilnejšiemu prírodnému živlu, oheň je mojou súčasťou." -povedal mu a zavrel dlaň, plamienok zhasol.
,,Klameš, to nemôže by´t pravda." -povedal mu na to Galbatorix a znovu na neho vrhol ohnivú guľu. Oheň sa zastavil pred Eragonom, ktorý ho jedným pohybom ruky zmenil na bieleho hada. S ďalším pohybom sa biely ohnivý had začal obmotávať okolo Galbatorixa. Galbatorix vyčaril čierneho hada, ktorý ho oslobodil, Eragon oboch jedným lusknutím prstov odstránil.
,,Tak čo, ešte stále mi neveríš?" spýtal sa ho a v očiach mu horeli ohnivé plamene. Galbatorix zlostne skrivil tvár a znovu na neho zaútočil s mečom. Keď sa zaśe ich meče spojili, Eragon mu povedal:
,,Ešte máš možnosť sa vzdať a ostať na žive."
,,Nikdy sa pred tebou neskloním!" -povedal mu a chcel mu prebodnúť srdce. Namiesto toho, mu Eragon zasadil poslední úder, modrá čepeľ meča, zahorela bielym ohňom a prebodla Galbatorixovu hruď.
Eragon sa pozrel do jeho očí, z ktorých už nevyžarovala nenávisť a šialenstvo, ale niečo, čo tam doteraz nikto nevidel. Bol v ňom súcit a ľútosť, Eragon si spomenul na posledné slová Vraela, pred tým než zomrel. Galbatorix naozaj oľutoval svoje činy, ale už bolo neskoro. To čo spravil, sa už nedalo napraviť, Galbatorix napáchal až príliš veľa zla. Jeho posledné slová patrili Šruikanovi:
,,Odpusť mi čo som ti urobil." Kráľ naposledy vydýchol a skonal.
Ozval sa rev zeleného draka, ktorý vedel, že jeho jazdec je mŕtvy a s ním zomrela aj jeho časť, časť jeho čiernej duše. Drak sa vrhol na Eragona, cestu mu však zastavil Šruikan, ktorý sa postavil medzi nich. Eragon sa otočil v ruke stále držal meč od krvi a kráčal k zelenému drakovi.
,,Ako sa voláš?" -opýtal sa ho nahlas, pretože ho drak nepustil do svojej mysle.
,,Som Grindan. A ty si vrah!" -odpovedal mu drak so zlobou v hlase. ,,Nie ja, to Galbatorix bol vrah. Tvoj jazdec musel zomrieť, napáchal až príliš veľa zla. Choď! Nájdi svoj pokoj! Ty nemusíš platiť za jeho činy!" -povedal mu Eragon. Drak sa otočil a vzlietol, vyzeralo to, že naozaj odíde. Grindan sa však vo vzduchu otočil a rútil sa znova na Eragona. Šruikan vzlietol a zastavil zeleného draka, ktorý by Eragona teraz asi naozaj zabil. Draky sa vo vzduchu neľútostne bili, jeden druhého kopali a hrýzli. Nakoniec však Grindan utŕžil od Šruikana smrteľnú ranu, čierny drak mu zlomil väzy, Grindan sa zrútil vedľa svojho mŕtveho jazdca. Šruikan pristál, vedľa Zafiry, ktorá si o neho obtrela hlavu, bola rada, že je v poriadku, mal len zopár malých rán, ktoré mu Eragon hneď zahojil. Murtag sa stále skláňal nad nehybným Tŕňom.
,,Nastal čas!" -povedal a vystrel pred seba pravú ruku, zažiarila modrým svetlom.
Pred ním sa vo víre modrej farby zjavil strieborný drak, po ktorého boku stál prekvapený Vanir. Vojaci stojaci okolo zhíkli, nikto ani len netušil o existencii ďalšieho dračieho jazdca, okrem elfov, Eragona a Murtaga.
,,Arget, len ti mu dokážeš pomôcť. Máš v sebe jedinečný dar, ktorý ho môže vyliečiť." -povedal Eragon striebornej dračici a zrušil kúzlo, čo uspalo Tŕňa. Červený drak začal znovu ťažko dýchať. Arget k nemu pristúpila a sklonila svoju hlavu nad jeho ranu.
,,Arget..." -ozval sa Tŕň s posledných síl.
,,Odpusť mi, že som sa k tebe tak zle správala." -povedala mu. Dotkla sa ho hlavou a zavrela oči, sústredila sa len na jediné, aby mu zahojila rany. Nič sa však nestalo:
,,Ja to nedokážem!"
Ten pocit zúfalstva spôsobil, že sa striebornej dračici z oka vykotúľala slza, ktorá dopadla na krvácajúcu ranu. Ako sa tak stalo, rana zmizla a na jej mieste ostala strieborná škvrna. Tŕň sa postavil a Arget sa k nemu pritúlila.
,,Ďakujem." -povedal dračici Murtag a hodil sa červenému drakovi okolo krku. Tŕň mu radostne olízol tvár.
,,Vedela som, že sa vrátiš." -povedala Arya Eragonovi. Ale ešte pred tým, Zafira radostne zatrúbila.
,,Sláva Dračím jazdcom!" -ozvali sa vojaci stojaci okolo.
,,Vojna o Alagaesiu sa skončila a v tejto zemi konečne zavládne mier." -povedal Eragon.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Vojna sa skončila a novými vládcami ľudí sa stal Orin, ktorí sa oženil s Nasuadou. Na mieste kde skonal Galbatorix, stála čierny hrobka, ktorú vytvoril Šruikan, aby si ľudia navždy pamätali, čo môže spôsobiť jeden človek, ktorý stratil všetko. Roranovi s Katrinou sa narodil syn, ktorému dali meno Eragon. Mesto Urubaen sa znovu zmenilo postupom času na Ilireu. Nabrala niekdajšiu podobu, z čierneho mesta sa znovu stala taká Ilirea, ako ju znázornil Oromis na svojej fairth. Postupom času nabrala presne takú podobu a znovu sa stala sídlom dračích jazdcov. Zafira darovala dve zo svojich dračích vajec jazdcom. Aby sa v Alagaesii znovu mohli starať o mier a obnoviť dračiu rasu. Arget sa dala do kopy s Tŕňom. Murtag sa stal novým vodcom jazdcov, tento titul mu udelil Eragon pred svojím odchodom. V Alagaesii sa dodnes rozprávajú príbehy o najslávnejšom dračom jazdcovi Eragonovi a jeho modrej dračici Zafire. Rozprávanie sa končí tým, že Eragon opustil Alagaesiu a on sa dostal do neznámej krajiny, ktorej opis sa menil každým ďalším rozprávaním jeho príbehu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Líbí se vám můj blog?

ANO - je skvělý ! 58% (222)
ANO - líbí se mi 15.1% (58)
Celkem ano. 10.4% (40)
Hm... nic moc. 3.1% (12)
NE - moc se mi nelíbí. 2.1% (8)
NE - je nanic ! 11.2% (43)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.